Nästan 1 av 3 svenskar ser idag film eller TV-serier från illegal källa

piracy

Enligt en undersökning från Mediavision tittar 2,3 miljoner svenskar på film- eller TV-serier illegalt varje månad. Sverige och Norge har den största andelen av illegal film- och TV-konsumtion i Norden. I Danmark och Finland är nivån betydligt lägre, mycket beroende på att lagstiftningen där är tydligare. I de länderna finns det också större möjlighet att begränsa och stoppa tillgången till de illegala källorna.

– Det är allvarligt att vi inte ser en tillbakagång av den illegala filmkonsumtionen i Sverige, framför allt eftersom vi under flera år har varit ett av de mest piracy-utsatta länderna i världen. Att många av de illegala aktörerna tjänar stora pengar på att stjäla från upphovsmän är desto sorgligare och bör tas på större allvar, säger Stefan Lampinen, Ordförande på Sveriges Videodistributörers Förening.

READ ALSO:  What's On HBO Max In February 2023

Enligt undersökningen motsvarar den illegala film- och TV-konsumtionen i Sverige ett värde på mer än 1 miljard kronor, utifrån konsumentens egen skattning. Det skulle betyda skatteintäkter motsvarande drygt 200 miljoner kronor.

Detta är en högst negativ utveckling för alla i den svenska filmnäringen, eftersom det minskar deras möjligheter att få betalt för det arbete som de utför. Vi har redan sett att flera mindre svenska produktionsbolag får svårare att överleva finansiellt. Bara under det senaste året har ungefär 25 procent av omsättningen i dessa bolag försvunnit, och på sikt finns det även en stor risk för en fortsatt minskning av svensk filmproduktion.

– Det finns ett stort utbud av lagliga digitala tjänster på marknaden idag och vi ser att fler och fler konsumenter använder dessa. Samtidigt ser vi ingen påverkan på användandet av illegala källor. Tvärtom ökar den illegala konsumtionen, framför allt i Sverige. De legala aktörerna på marknaden får nog svårt att lösa detta själva, även om man ändrar affärsmodellerna för att bättre möta konsumenternas behov, säger Natalia Borelius på Mediavision.

READ ALSO:  The Last of Us (2023-) - Preview: Episode 5

– Problemet med den illegala film- och TV-konsumtionen har uppmärksammats länge av den svenska filmbranschen, men fortfarande saknas konkreta förslag och planer från våra beslutsfattare för att minska eller sätta stopp för den, fortsätter Stefan Lampinen.

Trots att de legala alternativen för digitalt filmtittande har ökat kraftigt i Sverige så använder sig många svenskar fortfarande av de illegala alternativen och enligt undersökningen är den främsta orsaken att det är ”gratis”. Enligt undersökningen skulle 40 procent av de illegala användarna sluta om det var straffbart.

– Det finns en felaktig uppfattning om att film och TV-serier skall vara gratis, och att det inte är något fel med att använda sig av illegala alternativ. Skall vi ha en levande och utvecklande filmbransch i Sverige, så måste ansvariga politiker ta situationen på allvar, och det kan bara ske genom lagstiftning, avslutar Stefan Lampinen.

READ ALSO:  The Patient (2022)

 källa: Mediavisionen

Don`t copy text!
%d bloggers like this: