Women Talking (2022)

A young woman sleeps alone, in bed. There are visible bruises and wounds on her hips and upper inner thighs—injuries sustained through rape. In 2010, the women and girls of an unnamed, isolated Mennonite colony discovered that the men have been using cow tranquilizers to subdue and rape them. The attackers are arrested and imprisoned in a nearby city. Most of the men of the colony travel to oversee the bail, leaving the women by themselves for two days to determine how they will proceed. They hold a referendum to decide whether to stay and do nothing, stay and fight, or leave.

1408 (2007)

Mike Enslin (John Cusack) är en känd amerikansk författare, som skriver om sina upplevelser då han har besökt hemsökta hus, framför allt hotell. En dag får Mike, från en anonym avsändare, ett vykort med en bild på ”Dolphin Hotel”, med texten ”Don’t enter room 1408” skrivet på baksidan. Mike kontaktar hotellet och försöker boka rum 1408, men nekas. Efter juridiska påtryckningar lyckas Mike, mot hotellägarens vilja, boka rum 1408. Hotellägaren Gerald Olin (Samuel L. Jackson) förklarar för Mike att det har skett hela 56 dödsfall i rum 1408, och att ingen har klarat att hålla sig vid liv i mer än en timme. Mike låter sig inte stoppas av detta, utan checkar in och går in i rummet.


No More Posts
Don`t copy text!
%d bloggers like this: